Όροι

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ MD PhD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) (2019)

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

• Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.
• Περάτωσε τις Γυμνασιακές του σπουδές στην Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης, το 1961.
• Εισαγωγή μετά από εξετάσεις, στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., το 1961. 
• Περάτωσε τις σπουδές του, στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., το 1967.
• Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία, στην Πολεμική Αεροπορία, από τον Απρίλιο του 1968 έως και τον Αύγουστο του 1970, σαν Έφεδρος Ανθυποσμηναγός Ιατρός.

Εκπαίδευση :
Είναι κάτοχος των εξής ειδικοτήτων :

1. Γενικής Χειρουργικής, το 1973. 
2. Χειρουργικής Παίδων, το 1975.
3. Ορθοπαιδικής, το 1980.
4. Ευρωπαϊκού τίτλου του Χειρουργού Παίδων στην Ε.Ε. (European Bord in Paediatric Surgery - U.E.M.S.),  το 1997.

 

Διεύθυνση: 

Περιοχή: 

Τηλέφωνο: 

Κινητό: 

Σουλίου 49  

Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη 

2310450855 

6944393987 

Τ.Κ.:

Ιστοσελίδα:

Fax:

E-mail:

55134

http//:www.a.s.petropoulos.4ty.gr

2310450855

a.s.petropoulos@gmail.com

 

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι :

1. Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., τον Δεκέμβριο του 1967.
2. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., από το 1972.
3. Υφηγητής Χειρουργικής Παίδων, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., από το 1981.
4. Εντεταλμένος Υφηγητής Χειρουργικής Παίδων, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., κατά το 1982.
5. Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., από το 1982 - 1987.
6. Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., από το 1987 - 2006.
7. Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., από το 2006, μέχρι σήμερα.

 

 

Μετεκπαίδευση :

1. Μετεκπαιδεύθηκε από τον Ιούνιο του 1975 έως και τον Αύγουστο του 1976, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παίδων του Sheffield Αγγλίας, στη Γενική Χειρουργική των Παίδων και ιδιαίτερα στη Νεογνική Χειρουργική.
2. Μετεκπαιδεύθηκε επί δύο εβδομάδες, στο Ειδικό Σεμινάριο «Νεογνικής Χειρουργικής», στο Λονδίνο Αγγλίας, που οργανώθηκε από το British Council, μετά από εξετάσεις, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και την Πανεπιστημιακή Κλινική Χειρουργικής Παίδων, υπό τον Καθηγητή Willkinson στο Νοσοκομείο Παίδων "Great Ormond Street", του Λονδίνου Αγγλίας, 22 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 1978.
3. Μετεκπαιδεύθηκε επί ένα μήνα στο Νοσοκομείο Παίδων «Great Ormond Street» Λονδίνου Αγγλίας, στην Πανεπιστημιακή Κλινική, υπό τον Καθηγητή L. Spitz, στη Νεογνική Χειρουργική, το 1982.
4. Έλαβε μέρος σε 24 ειδικά σεμινάρια Χειρουργικής των Παίδων (Ορθοπρωκτικές Διαμαρτίες, Τεχνική κατά Pena, Νεογνική Χειρουργική, Υποσπαδία, Παθήσεις του Ουροποιητικού Συστήματος, Αμφίβολο Φύλο κ.ά.) σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
5. Πραγματοποίησε 25 βραχύχρονες επισκέψεις, σε Κλινικές Χειρουργικής Παίδων, σε Νοσοκομεία της Ευρώπης (1977 – 2012).
6. Μετεκπαιδεύθηκε με 8 ειδικά σεμινάρια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής των Παίδων, στο εξωτερικό (1993 - 2007) και σε 2 σεμινάρια Ρομποτικής Χειρουργικής (2007 και 2009). Επίσης, από το 2011 εκπαιδεύθηκε επί 6 μήνες, στο Ρομποτικό μηχάνημα Da Vinchi, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

 

Εξειδικεύσεις στην Χειρουργική Παίδων:

1. Νεογνική Χειρουργική
2. Παθήσεις Θώρακα
3. Λαπαροσκοπική Χειρουργική
4. Θωρακοσκοπική Χειρουργική
5. Ρομποτική Χειρουργική

 

Με τις παραπάνω εξειδικεύσεις δύνανται να αντιμετωπιστούν οι ακόλουθες συγγενείς διαμαρτίες και παθήσεις:
α) Διαμαρτίες Διαφόρων Συστημάτων (Ατρησίες Πεπτικού, Ορθοπρωκτικής Χώρας και Χοληφόρων, Υδροκέφαλος, Μηνιγγομυελοκήλες, Συγγενές Μεγάκολο, Εξόμφαλος, Γαστρόσχιση, Εκστροφή Ουροδόχου Κύστης, Σχιστίες Προσώπου και Στόματος κ.ά.).
β) Παθήσεις Θώρακα (Διαφραγματοκήλη, Ατρησία Οισοφάγου, Κήλη Οισοφαγικού Τρήματος, Χυλοθώρακα, Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, Αντικατάσταση Οισοφάγου, Διογκώσεις Μεσοθωρακίου κ.ά.).
γ) Παθήσεις Ουροποιογεννητικού Συστήματος (Στένωση Πυελοουρητηρικής και Κυστεοουρητηρικής Συμβολής, Κυστεοουρητηρική Παλινδρόμηση, Διπλά Αποχετευτικά Συστήματα, Ουρητηροκήλη, Ενδοσκοπική Έγχυση Deflux, Αφαίρεση Ξένων Σωμάτων, Καθετήρων Ουροδόχου Κύστεως, Βαλβίδες Οπισθίας Ουρήθρας, Καθετηριασμούς Ουρητήρων, Υποσπαδία, Επισπαδία, Αμφίβολο Φύλο κ.ά.).
δ) Όγκους (Γαγγλιονεύρωμα, Νευροβλάστωμα, Νεφροβλάστωμα, Σαρκώματα Μαλακών Μορίων, Τερατώματα, ιδιαίτερα της Ιεροκοκκυγικής Χώρας, Αιμαγγειώματα, Λεμφαγγειώματα).
ε) Ειδικά Λαπαροσκοπική Χειρουργική και Θωρακοσκοπική Χειρουργική: Οι επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι οι ακόλουθες: Οξεία σκωληκοειδίτις, Περιτονίτις, Αφαίρεση Απόφυσης Meckel, Χολοκυστεκτομή για Οξεία Χολοκυστίτιδα, Χολολιθίαση, Ύδρωπας Χοληδόχου Κύστης, Εντερική Απόφραξη για Λύση των Ενδοκοιλιακών Συμφύσεων, Βιοψία Ήπατος, Υποβοηθούμενη Λαπαροσκοπική Ορχεοπηξία σε Υψηλή Κρυψορχία, Λαπαροσκοπική Θεραπεία Κιρσοκήλης, Λαπαροσκοπικός Έλεγχος Έσω Γεννητικών Οργάνων, Βιοψία Γονάδων σε Αμφίβολο Φύλο, Θωρακοσκόπηση για Εμπύημα Θώρακος, Λύση Συμφύσεων Θώρακα κ.ά..

 

Διδασκαλία:

1. Προπτυχιακή διδασκαλία από έδρας και φροντιστηριακά Μαθήματα, στους τεταρτοετείς φοιτητές, του υποχρεωτικού μαθήματος της Χειρουργικής των Παίδων στο Α.Π.Θ., για την περίοδο 1970 – 1981.
2. Από το 1982 έως το 2009, σαν μέλος του Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό),  είχε αυτοδύναμη διδασκαλία, στην Προπτυχιακή Εκπαίδευση, σαν υπεύθυνος Καθηγητής, στο υποχρεωτικό μάθημα της Χειρουργικής των Παίδων, στο Ι΄ Εξάμηνο Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, του Α.Π.Θ.
3. Διοργάνωσε 25 Εκπαιδευτικά Φοιτητικά Σεμινάρια, από το 1983 έως και το 2009.
4. Διδασκαλία της «Νεογνικής Χειρουργικής», στα πλαίσια του επιλεγομένου μαθήματος της «Νεογνολογίας», για τους φοιτητές του ΙΑ΄ Εξαμήνου Σπουδών, της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., από το 1994 έως το 2009.
5. Συμμετοχή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., με Ειδική Διδασκαλία, για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές από το 2001 έως το 2009, ως ακολούθως:
α) Στο μάθημα της «Περιγεννητικής Ιατρικής», με αντικείμενο την «Επείγουσα Νεογνική Χειρουργική», ιδιαίτερα στα κεφάλαια «Πρώϊμης Διάγνωσης» και «Αντιμετώπισης των Συγγενών Διαμαρτιών κατά την Εμβρυϊκή και Περιγεννητική Περίοδο», όπου εκπαιδεύθηκε μεγάλη ομάδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
β) Κατά την περίοδο αυτή, απενεμήθησαν δύο τίτλοι, σε Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Διατριβές, με θέματα Χειρουργικής των Παίδων.

6. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και Εξειδίκευση μεγάλου αριθμού ιατρών, για ένα έτος, για την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής, αλλά κυρίως, για πλήρη ειδικότητα, στην Χειρουργική των Παίδων (1970 – 2009).
7. Υπήρξε πρόεδρος και μέλος των Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών, για την απονομή σε μεγάλη ομάδα ιατρών, της ειδικότητας της Χειρουργικής των Παίδων, στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με προφορικές και γραπτές εξετάσεις Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών, από το 1982 – 2009.

 

Πειραματικά Πεδία Έρευνας:

1. «Πειραματική Ανάπτυξη Κύστης Χοληδόχου Πόρου, σε Νεογνά Προβάτων». Αγγλία, 1976.
2. «Πειραματική Μελέτη Πόρωσης Καταγμάτων, σε Επίμυες». Α.Π.Θ. – Ξενόγλωσση Δημοσίευση, 1977.
3. «Ερευνητική Παθολογοανατομική Μελέτη του Ηπατικού Πόρου».
Sheffield, Αγγλία 1976 - Δημοσίευση στο Εξωτερικό, 1979.
4. «Πειραματική Μελέτη σε Σκύλους, του Λεμφικού Συστήματος και του Χυλοθώρακα», 1981, 1987.
5. «Συγγενείς Διαμαρτίες του Λεμφικού Συστήματος, στα Παιδιά». Ξενόγλωσση Μονογραφία στη
N. Υόρκη, Η.Π.Α., 2007.
6. Ερευνητική Μελέτη των «Απώτερων Αποτελεσμάτων των Ορθοπρωκτικών Ανωμαλιών, που Αντιμετωπίσθηκαν Θεραπευτικά, με την Εγχείρηση κατά P
ena». Α.Π.Θ., Διδακτορική Διατριβή, 2007, Δημοσίευση στο Εξωτερικό, 2011.
7. Πειραματική Μελέτη «Καταγμάτων και Διαταραχών της Πόρωσης σε Επίμυες». Α.Π.Θ., 2008.
8. Πειραματική Μελέτη «Διαταραχής των Ηλεκτρολυτών σε Επίμυες σε Διάφορα Ύψη Εντερικής Απόφραξης». Α.Π.Θ., Πειραματική Εργασία Βραβευθείσα στο Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργών Παίδων, στη Θεσσαλονίκη, το 2008.
9. «Διερεύνηση του Παιδικού Ατυχήματος σε Σχέση με το Κοινωνικοοικονομικό Επίπεδο των Γονέων». Μεταπτυχιακή Διατριβή, Α.Π.Θ., 2009.
10. «Εφαρμογή Προγράμματος μιας Ημέρας Νοσηλείας για Παιδοχειρουργικές Επεμβάσεις. Περιεγχειρητική Παιδοχειρουργική και Αναισθησιολογική Προσέγγιση». Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ., Παρουσίαση και Δημοσίευση, 2009.
11. «Η σημασία της β – Ενδορφίνης στο Χειρουργικό Stress στα Νεογνά, Βρέφη, Παιδιά». Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ., 2008, Δημοσίευση στο Εξωτερικό,  2010.
12. «Η Μελέτη της Μελατονίνης και της Καλμοδουλίνης στην Αιτιοπαθογένεια και Πρόγνωση της Σκολίωσης
στα Παιδιά». Διδακτορική Διατριβή,  Α.Π.Θ., Εργασία Βραβευθείσα το 2011, υπό Δημοσίευση στο Εξωτερικό, 2012.
13. Πειραματική Μελέτη, με αντικείμενο την «Επούλωση των τραυμάτων του δέρματος και των συμπαγών σπλάγχνων, σε νεογνά και ενηλίκους επίμυες». Διδακτορική Διατριβή, Α.Π.Θ., 2011.

 

Διακρίσεις και Βραβεία:

Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Ε.Ε.Χ.Π.) (1990 – 1991) και δύο φορές Αντιπρόεδρος αυτής (2002 – 2004 και 2004 – 2006).

Έχει τιμηθεί με το 1ο βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας, σε 2 Πανελλήνια - Διεθνή Συνέδρια (Πόρτο Ύδρα 1990 και Ναύπλιο 1992).  Επίσης βραβεύθηκε για την καλύτερη επιστημονική εργασία, στο Εαρινό  Συμπόσιο Χειρουργικής Παίδων, Θεσσαλονίκη, το 2008 και στο  Σεμινάριο Ορθοπαιδικής των Παίδων, στην Καβάλα, το 2010.  

Του έχει απονεμηθεί ειδικό μετάλλιο, για τα 50 χρόνια της Ιατρικής Ακαδημίας του Wroclaw, Πολωνίας, κατά το 1990 και έχει αναγορευθεί επίτιμο μέλος της Ρουμάνικης Εταιρείας Χειρουργών Παίδων, από το 1991.

Η βιογραφία του έχει καταχωρηθεί και έχει τιμητικά διπλώματα της Ελληνικής Εταιρείας Βιογραφικών Εκδόσεων «ΜΕΤΡΟΝ» "WHO IS WHO", από το 1993 έως και το 2003. Επίσης, η βιογραφία του έχει συμπεριληφθεί στο "American Biographical Institute" (1994) στον τόμο: "Five Hundrend Leaders of Influence". Κατά το 1997, του απονεμήθηκε το δίπλωμα "Most Admired Man of Decade" από την "Bord of International Research of American Biographical Institute" - MCMX CII.  Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Λογοτεχνών από το 1998, μέχρι σήμερα. Η βιογραφία του συμπεριλαμβάνεται στο "WHO IS WHO" στην Ελλάδα (έτη 2007 και 2008), Έκδοση Εγκυκλοπαιδειών Προσωπικοτήτων Α.Ε., Hübners, Ελβετία.

 

Επίσης, του έχει απονεμηθεί το Χρυσό Μετάλλιο της «American Biographical Insitute», Η.Π.Α. (2012).

 

Μέλος Εταιρειών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών και Επιτροπών:

Είναι μέλος άνω των 15 Ελληνικών και διεθνών εταιρειών, μεταξύ των οποίων, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Ε.Ε.Χ.Π.), που είναι τακτικό μέλος από το 1977 έως σήμερα.
Επίσης, είναι τακτικό μέλος της Βρετανικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (B.A.P.S.), από το 1981 έως σήμερα και επίτιμο μέλος της Ρουμανικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων από το 1991.
Από το 2004 μέχρι σήμερα, επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (E.U.P.S.A.).
Έχει διατελέσει μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Ιατρικού Περιοδικού «Ελληνική Ιατρική» και μέχρι σήμερα διατελεί μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών «Γαληνός», «Νέα Παιδιατρικά Χρονικά», «Ελληνική Παιδοχειρουργική» και στο ξενόγλωσσο περιοδικό “Surgery in Childhood International”.

 

Ιατρική Προϋπηρεσία :
α) Έφεδρος Ανθυποσμηναγός – Ιατρός, στην Αεροπορία, υπηρέτησε το 1968, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, επί 4,5 μήνες στην Χειρουργική Κλινική.
β) Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, υπηρέτησε επί 9 μήνες (1969), σαν άμισθος ειδικευόμενος διορισμένος Εσωτερικός Βοηθός, της Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν. Μύρινας Λήμνου.
γ) Πανεπιστημιακός Βοηθός της Κλινικής Χειρουργικής των Παίδων, του Α.Π.Θ. (1970 – 1975), στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Κεντρικό» («Γ. Γεννηματάς»).
δ) Απεσπάσθη το 1974 – 1975, για 7 μήνες, για υποχρέωση υπαίθρου, σαν άμισθος Επιμελητής Χειρουργικής Κλινικής, Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.
ε) Πανεπιστημιακός Επιμελητής της Κλινικής Χειρουργικής των Παίδων, του Α.Π.Θ. (1975 – 1982) στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Κεντρικό» («Γ. Γεννηματάς»).
στ) Υφηγητής, Εντεταλμένος Υφηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής υπηρέτησε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» (πρώην «Κεντρικό»), από το 1982 – 2002.
                                                                                                             
ζ) Αναπληρωτής Καθηγητής και εκλεγμένος, Διευθυντής της Β΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ., στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», από τον Σεπτέμβριο του 2002, έως τον Δεκέμβριο του 2003.
η) Καθηγητής, Διευθυντής της Β΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ., στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», από τον Ιανουάριο του 2004, έως τον Σεπτέμβριο του 2009, όπου απεχώρησε από το Νοσοκομείο, λόγω συμπλήρωσης της θητείας του.

θ) Από τον Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι σήμερα, είναι Συνεργάτης στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.
 

Οργάνωση Μονάδων και Κλινικής:

1. Ειδική Μονάδα Νεογνικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ.: Αυτή είναι η πρώτη Ειδική Νεογνοχειρουργική Μονάδα στην Ελλάδα, που την οργάνωσε και τη λειτούργησε, στα πλαίσια της Α΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» (πρώην «Κεντρικό») (περίοδος  Ιουνίου 1994 έως τον Οκτώβριο 2002) και στη συνέχεια, η Μονάδα Νεογνικής Χειρουργικής συνέχισε την λειτουργία στην Β΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ., στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, από τον Φεβρουάριο του 2004 έως τον Σεπτέμβριο 2009.  Όλα τα έτη αυτά, ήταν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας και του μαθήματος Νεογνικής Χειρουργικής, με απόφαση της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
2. Β΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ.: Σαν Διευθυντής, οργάνωσε και λειτούργησε για πρώτη φορά, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», από τον Ιανουάριο του 2004 έως τον Σεπτέμβριο 2009.
3. Πειραματική Μονάδα Μικροπαιδοχειρουργικής: Είναι η πρώτη ειδική Μονάδα Μικροχειρουργικής, στην Ελλάδα, που οργανώθηκε και λειτούργησε, στο Πειραματικό Χειρουργείο του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», από τον Οκτώβριο του  2007 έως τον Σεπτέμβριο 2009.

Σε αυτή τη Πειραματική Μονάδα, πραγματοποιήθηκε το ακόλουθο επιστημονικό έργο :
α) Πραγματοποιήθηκε το πειραματικό τμήμα, σε 5 διδακτορικές διατριβές.
β) Ανακοινώθηκαν σε διάφορα Συνέδρια, 6 πειραματικές εργασίες. Εξ’ αυτών, μία αναφερόταν στην  πειραματική μελέτη των διαταραχών των ηλεκτρολυτών, σε επίμυες, σε καταστάσεις εντερικής απόφραξης. Η εργασία αυτή, θεωρήθηκε ως η καλύτερη μελέτη και βραβεύθηκε, στο Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων, Θεσσαλονίκη, 2008.
γ) Από την Μονάδα Μικροπαιδοχειρουργικής, δημοσιεύθηκαν 6 πειραματικές μελέτες.

4. Ανέπτυξε και λειτούργησε, με την διεξαγωγή πολλών επεμβάσεων, τη Λαπαροσκοπική Μονάδα Χειρουργικής Παίδων, από τον Οκτώβριο του 2007 έως και τον Αύγουστο του 2009.
5. Επίσης, οργάνωσε και λειτούργησε στα πλαίσια της Β΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ., από το 2004 έως και τον Αύγουστο του 2009, Νέα Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία, όπως:
α) Νεογνικής Χειρουργικής
β) Κρανιοπροσωπικών Παθήσεων και Σχιστιών του Προσώπου
γ) Διαμαρτιών του Ουροποιητικού και Γεννητικού Συστήματος

 

Οργάνωση και Συμμετοχή σε Συνέδρια – Συμπόσια – Σεμινάρια – Ομιλίες:
Συμμετείχε σε πολλά ιατρικά συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια, με κύριο αντικείμενο, την Χειρουργική των Παίδων : 215 Ελληνικά Συνέδρια και 95 στο Εξωτερικό. Στα Συνέδρια αυτά, συμμετείχε και παρουσίασε 255 επιστημονικές εργασίες.  Επίσης, ήταν προσκεκλημένος ομιλητής, σε 60 Ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Ε.Ε.Χ.Π.), στο XV Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, στο Πόρτο Ύδρα Πελοποννήσου, το 1990.

Σαν Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Π. και του Συνεδρίου, οργάνωσε το XVI Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων, στο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής, το 1991.

Συμμετείχε σαν μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής, σε 32 Πανελλήνια Συνέδρια Χειρουργικής Παίδων.

Διοργάνωσε 4 Διεθνή Συμπόσια Χειρουργικής Παίδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Διοργάνωσε 12 ομιλίες προσκεκλημένων καθηγητών χειρουργών παίδων, ή συναφών ειδικοτήτων, από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Τέλος, οργάνωσε και ήταν Πρόεδρος, σε 14 Ετήσια Εαρινά Συμπόσια της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (Ε.Ε.Χ.Π.), στην Θεσσαλονίκη.

 

 

Επικοινωνία:

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ασκληπιού 10, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης Γραφείο : 34α, Μεσόροφος Τηλ. : 2310 400.394 Τηλ. Γραμματείας Ιατρών Ορόφου : 2310 400.302 Fax : 2310 471.056 Ε-mail : a.s.petropoulos@gmail.com

ΟΙΚΙΑ - ΙΑΤΡΕΙΟ : Θεοφίλου & Παντελή Ιεροψαλτών 4, Καλαμαριά, 551 32 Θεσσαλονίκη Τηλ.- Fax : 2310 450.855, Κιν. : 6944 393.987