Σουλίου 49, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, - Τ.Κ.: 55174

Τηλέφωνο: 2310450855

Κινητό: 6944393987

Φαξ: 2310450855

E-mail: a.s.petropoulos@gmail.com

Υπεύθυνος: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο υπεύθυνου: 2310450855

Κατηγορία: ΙΑΤΡΟΙ

Επισκεψιμότητα: 114202

Ιστοσελίδα: http://www.petropoulosa.gr